suma zakupów: 0.00 zł

Karty Charakterystyki

KARTY CHARAKTERYSTYKI 
 
substancji niebezpiecznych
 
 
Linki do stron zawierających karty charakterystyki producentów:
 Pozostałe chemikalia:


 

 

do góry strony powered by BZI
licznik: 33400654
autoryzowany przedstawiciel firm:
Kapitał zakładowy: 300 000zł      NIP: 967-04-80-024      KRS: 0000117283, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy