suma zakupów: 0.00 zł

rejestracja

Logowanie
*Login:
uzupełnij, max 16 znaków
*Hasło:
uzupełnij, max 32 znaki

Osoba reprezentująca
*Imię:
uzupełnij, max 32 znaki
*Nazwisko:
uzupełnij, max 32 znaki
*Telefon:
uzupełnij, max 32 znaki
dozwolone cyfry oraz ( ) + -
Tel. kom.:
*e-mail:
podaj poprawny adres email
max 50 znaków
Firmowa strona www:

Dane do faktury
*Nazwa Firmy:
uzupełnij, max 255 znaków
*NIP:
uzupełnij, max 20 znaków
*Ulica:
uzupełnij, max 255 znaków
*Nr: /
uzupełnij, max 6 znaków
Miejscowość:
*Kod pocztowy:
uzupełnij, max 10 znaków
*Poczta:
uzupełnij, max 32 znaki

Adres wysyłki    taki sam jak dane Firmy    inny
*Nazwa Odbiorcy:
uzupełnij, max 50 znaków
Nazwa Odbiorcy cd.:
*Ulica:
uzupełnij, max 255 znaków
*Nr: /
uzupełnij, max 6 znaków
Miejscowość:
*Kod pocztowy:
uzupełnij, max 10 znaków
*Poczta:
uzupełnij, max 32 znaki

 *pola wymagane
do góry strony powered by BZI
licznik: 27717555
autoryzowany przedstawiciel firm:
Kapitał zakładowy: 300 000zł      NIP: 967-04-80-024      KRS: 0000117283, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy